Nieuwe zorgpolis: wat houdt dat in?

19-06-2014

De vrijheid om je eigen arts te kiezen wordt straks fors beperkt, door een aanpassing in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Wat houdt dit voor jou in?

 

Hoe is de situatie nu?
Je kan voor je zorgverzekering nu al kiezen tussen twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij die laatste polis betaal je een hogere premie, maar dat geeft je het recht om altijd zelf je 'zorgaanbieder' (arts, specialist, pscycholoog, etc.) te kiezen. Je schiet dan zelf de kosten voor, en tot een wettelijk vastgesteld bedrag krijg je dat geld dan terug. Bij die andere polis, de naturapolis, ligt dat ook nu al anders. De premie voor de naturapolis is lager dan die van de restitutiepolis, maar daarvoor krijg je ook minder keus. Want als je zo’n naturapolis hebt, en toch naar een arts wil waar je verzekeraar geen contract mee heeft afgesloten, dan krijg je niet alle kosten vergoed. Vaak krijg je dan nog maar 80% van de kosten vergoed. Dat is geregeld in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

 

Wat verandert er?
Dat artikel 13 wordt veranderd. Daardoor krijgen zorgverzekeraars de mogelijkheid om ook polissen aan te gaan bieden die helemaal níets meer vergoeden als je behandeld wordt door een medisch specialist of psycholoog waar je verzekeraar geen contract mee heeft. Dat is eigenlijk een extreme vorm van de naturapolis. Zie het maar als een 'budgetpolis' die echt alleen maar zorg vergoedt die wordt geleverd door een arts die een contract heeft met je zorgverzekeraar. Het idee daarachter is dat zorgverzekeraars moeten kunnen beoordelen of een zorgaanbieder zijn werk goed doet, en of hij zijn prijzen niet te hoog maakt waardoor de samenleving te veel betaalt voor de zorg.

 

Kan ik dan helemaal geen arts meer zelf kiezen?
Jawel, want de 'eerstelijns zorg' is hiervan uitgezonderd. Dat betekent dat je je huisarts, fysiotherapeut, apotheek, verloskundige en tandarts nog wel gewoon zelf kan kiezen, ongeacht welke zorgverzekering je afsluit. Maar als je zo’n nieuwe polis kiest kan je niet meer zelf kiezen naar welke medisch specialist je gaat, of naar welke psychiater of psycholoog. Volgens het vandaag gesloten akkoord gaat dit in 2016 in. Dan moet je je dus al in november 2015, als de deadline is voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, goed verdiepen in de kleine lettertjes van de polis, voordat je een keuze maakt.

 

Waarom gebeurt dit?
Het is een besparing die uiteindelijk een miljard euro per jaar moet opbrengen, dankzij de zorgverzekeraars. Die moeten selecteren welke zorg efficiënt is: dus niet te duur, wel goeie kwaliteit. Minister Schippers zegt dat als ze niet op deze manier geld zou besparen, ze op een andere manier geld moet zien te vinden. En dan kom je al snel uit op een verkleining van het aantal behandelingen dat gedekt wordt in het basispakket, of op hogere eigen betalingen per ingreep. Maar tegenstanders zoals de SP zeggen dat zorgverzekeraars veel te veel winst maken, en dat de minister daar eerst maar eens geld weg zou moeten halen.

 

Verandert het voor iedereen?
Iedereen krijgt de keuze om zo’n nieuwe polis af te sluiten, maar niemand wordt daartoe verplicht. Hoe meer keuzevrijheid je wil, hoe hoger je premie zal zijn. Hoe meer keuzevrijheid je in wil leveren, hoe lager je premie. Zo’n budgetpolis zal dan het goedkoopst zijn van allemaal, maar ook het minst aantal artsen vergoeden.

 

Bron: RTL Nieuws