Nieuw bij PMC Katwijk Rijnsburg: Kinderbekkenfysiotherapie

22-12-2017

Een kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met poep- en/of plasproblemen.

Wanneer kom je bij de kinderbekkenfysiotherapeut?
De voornaamste klachten bij kinderen zijn;

 • Plasongelukjes
 • Erg vaak moeten plassen 
 • Bedplassen 
 • Blaasontstekingen 
 • Angst bij plassen en/of poepen 
 • Obstipatie (verstoppingen)
 • Ontlastingsverlies: poepongelukjes, bruine strepen in ondergoed
 • Buikpijnklachten 


Intake
Chantal kijkt samen met u en uw kind naar de oorzaak van de klachten. Een intakegesprek, het gebruik van vragenlijsten, een poep- of plasdagboek en een lichamelijk onderzoek dat zich richt op de algemene motoriek en de bekkenbodemspieren, geven inzicht.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Uitleg over het ontstaan en de mogelijke oorzaak van de klacht
 • Voorlichting middels plaatmateriaal om het kind inzicht te geven in zijn of haar plas- of poepprobleem
 • Aanleren van een juiste toilethouding, toiletritme en toiletgedrag
 • Algemene adviezen ten aanzien van het eten en drinken.
 • Oefentherapie gericht op het leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren


De oefeningen moeten met grote regelmaat herhaald worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ook thuis moet geoefend worden. De therapie vraagt dus veel inzet van u en uw kind. Hoe consequenter en regelmatiger er geoefend wordt des te groter is de kans op verbetering / herstel.