Over ons

Paramedisch Centrum Katwijk - Rijnsburg is een praktijk voor fysiotherapie waarin specialisten uit verschillende disciplines samenwerken aan een optimale behandeling van patiënten met uiteenlopende klachten en medische achtergronden.

Diagnose en behandeling vinden plaats met onderlinge controle, zodat elke patiënt kan profiteren van de kennis en ervaring die aanwezig is bij alle collega-specialisten in het Paramedisch Centrum. Dit garandeert professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg volgens moderne normen. Hiertoe behoort ook een uitgebreid netwerk van contacten met huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapiepraktijken. Wij nemen deel aan de volgende netwerken: 
 

Daarnaast zijn er binnen ons centrum een aantal andere disciplines waar wij mee samenwerken. Locatie Rijnsburg: Oefentherapie Mensendieck Paula van der Linden (link naar www.mensendieckrijnsburg.nl) en Dietistenpraktijk Voedingsadviesbureau de Winter (link naar: www.voedings-advies.nl).

Locatie Katwijk: zie website van Gezondheidscentrum Zeehos (www.gczeehos.nl).

 

Het Paramedisch Centrum onderscheidt zich door een actieve rol van de patiënt centraal te stellen. Er is niet alleen veel oog voor klachten en de behandeling daarvan, maar ook voor mensen en hun situaties achter deze klachten. In een persoonlijke en ontspannen atmosfeer wordt er samen met de patiënt gewerkt aan een optimaal herstel en zo nodig aan herintegratie of voorkoming van de klacht in de toekomst.

 

De ruimtes voor behandeling en training in het Paramedisch Centrum zijn uitgerust met moderne test- en trainingsfaciliteiten, gescheiden kleedkamers en douches.
 

Dankzij een volledige reeks registraties bij brancheorganisaties en landelijke instellingen zijn vergoedingen voor alle disciplines, voor zover mogelijk, gegarandeerd. Zie onze patiënteninformatie folder voor meer informatie.
 

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen ons centrum staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens is ons centrum gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken (fysiotherapie inclusief alle verbijzonderingen), door Zilveren Kruis Achmea benoemd tot Pluspraktijk, door Menzis het Topzorg predicaat toegekend en door Zorg en Zekerheid als AA-praktijk benoemd.