Team Katwijk

Al onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF.
Ook zijn de fysiotherapeute met en specialisatie geregistreerd voor deze specialisatie in dit register.