Geriatriefysiotherapie

Deze therapie richt zich op 60-plussers die door ziekte of ouderdomsverschijnselen lichamelijk achteruitgaan en bedreigd worden in hun zelfstandige functioneren. De geriatriefysiotherapeut geeft oefeningen op die de kwaliteit van het bewegen verbeteren, zodat de dagelijkse handelingen, zoals opstaan, lopen enz., zo zelfstandig mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt er advies gegeven aan de patiënt en aan zijn of haar familie of zorgverleners over mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen van de woonomgeving. Daarbij staan het respect voor de eigen wensen en de integriteit van de patiënt centraal.

 

De behandeling vindt zo nodig aan huis plaats. Ouderen die naar de praktijk toe kunnen komen kunnen ook hier individueel met de therapeut oefenen of deelnemen aan een sporttraining in een groep gericht op ouderen. Naast de gebruikelijke training van het uithoudingsvermogen en de spierkracht wordt hier veel aandacht besteed aan het trainen van het evenwicht, zodat men een val kan vermijden of zich beter op kan vangen. Belangrijk is dat men weer vertrouwen krijgt in de eigen lichamelijke mogelijkheden en plezier ervaart in het bewegen met andere ouderen in een veilige sportomgeving.

 

Medewerker met deze specialisatie:

Annemieke HuismanKarolien van der Klugt.

 

« Terug