Sportspreekuur

Sportblessures kunnen ontstaan door onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming up, onvoldoende conditie, slecht materiaal of verkeerd schoeisel. Laat je daarom goed informeren voordat je begint met sporten. Toch blijft het risico op een blessure altijd bestaan.

 

Direct met behandeling beginnen
Als je een blessure hebt, dan is het zaak daar niet te lang mee door te lopen. Hoe eerder een diagnose en behandelplan zijn opgesteld, hoe eerder je het sporten weer kunt oppakken. Meld je daarom zo snel mogelijk aan voor ons Sportspreekuur. Een sportgerichte behandeling en begeleiding bij de fysiotherapeut zorgen ervoor dat je na een sportblessure zo snel mogelijk weer verantwoord kunt sporten en andere activiteiten kunt hervatten.
 

Aanmelden
Graag ontvangen wij voor bezoek aan ons Sportspreekuur telefonisch je aanmelding.
Hiervoor heb je geen verwijsbriefje van een (huis)arts nodig! Op maandag voor 16.00
uur bellen is dezelfde dag nog gezien worden.
 

Wat kun je verwachten?

  • Vraaggesprek en onderzoek
  • Uitgebreide klachtenanalyse
  • Deskundig (sport)advies
  • Er wordt nog niet behandeld!

Vervolgtraject
Mocht na bezoek aan het sportspreekuur blijken dat fysiotherapeutische behandeling
noodzakelijk is, dan wordt hiervoor een vervolgafspraak gemaakt. De behandeling is
maatwerk. Je eigen stapsgewijze programma aangevuld met sportspecifieke oefeningen en een thuisprogramma zorgen ervoor dat optimaal herstel wordt gerealiseerd met het kleinste risico op herhaling van klachten. Vooruitgang wordt gebaseerd op functieherstel en niet op tijd. Zo zal de ene behandeling een andere tijdsduur kennen dan een andere. Het is duidelijk dat preventie belangrijker is dan behandelen. De fysiotherapeut zal altijd adviezen geven hoe herhaling voorkomen kan worden.
 

Vergoeding
Onderzoek en behandelingen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar volgens de daarvoor geldende regels.

 

« Terug